Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj się

Regulamin

Regulamin Serwisu POLSKIE STREFY COM

I. Informacje ogólne.

1. Serwis internetowy działający na dominie POLSKIE STREFY.COM, jest własnością osoby prywatnej zwanej dalej administratorem. Nazwa POLSKIE STREFY.COM nie jest bezpośrednio związana z żadną nazwą biznesową lub marką.
2. Jako Użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu.
3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego regulaminu przez Użytkownika.
4. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Administratora serwisu.
5. POLSKIE STREFY.COM jest wersją testową serwisu ogłoszeniowego dalej zwanym Serwisem.

II. Warunki techniczne.

1. Dla korzystania z usługi konieczne jest łączne spełnienie następujących wymogów technicznych:

– dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW.
– aktywne połączenie z siecią Internet.
– posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

III. Zastrzeżenia Administratora.

1. Administrator Serwisu, nie bierze odpowiedzialności za:

– treść ogłoszeń.
– linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.
– zgodność opisu z oferowaną usługą lub towarem.
– transakcje oraz roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu.
– jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia.
– prawdziwość ogłoszeń oraz wiarygodność Użytkowników składających oferty kupna.
– to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane przez Użytkowników serwisu.

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do podejmowania poniższych działań bez uprzedniego informowania Użytkownika:

– zawieszenie konta Użytkownika.
– usunięcie konta Użytkownika.
– usunięcie ogłoszenia.

IV. Zasady zamieszczania ogłoszeń i użytkowania Serwisu.

1. Umieszczenie ogłoszeń i użytkowanie Serwisu jest darmowe dla wszystkich.
2. Odpowiedzialność za publikowanie w ogłoszeniu Danych w tym treści i materiałów multimedialnych ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie Użytkownik.
3. Ogłoszenia należy zamieszczać w Kategorii odpowiedającej danemu ogłoszeniu.
4. Ogłoszenia napisane w całości wielkimi literami będą usuwane.
5. Wielokrotne dodawanie ogłoszeń podobnej treści lub dotyczącego jednego tematu, w krótkim przedziale czasowym może zostać uznane jako działanie na szkodę Serwisu i Użytkowników.
6. Użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez Serwis.
7. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika staje się automatycznie częścią Serwisu w związku z czym:

– będzie dostępne publicznie.
– będzie przetwarzane przez programy osób oraz firm nie związanych bezpośrednio z serwisem między innymi w celach statystycznych lub indeksowych.
– usuniecie ogłoszenia z Serwisu nie oznacza wymazania ewentualnych kopii tego ogłoszenia powstałych w globalnej sieci Internet w wyniku działań wspomnianych programów.
– administrator nie odpowiada za ewentualne kopie ogłoszeń.

8. Użytkownik wprowadzający własne Dane personalne do treści ogłoszenia jednocześnie wyraża zgodę na ich publikacje.
9. Zabrania się umieszczania ogłoszeń :

– niezgodnych z irlandzkim lub europejskim prawem.
– nawołujących do łamania prawa.
– łamiących prawa autorskie.
– łamiących ogólnie przyjęte dobre obyczaje.
– promujące przemoc, rasizm lub pornografię.
– zawierających treści wulgarne, obraźliwe, oczerniające, naruszające ogólne zasady dobrego zachowania.
– promujących serwisy konkurencyjne.

10. Nie stosowanie się przez Użytkownika do zasad zamieszczania ogłoszeń będzie skutkowało podjęciem odpowiednich działań przez Administratora wymienionych w punkcie III 2. tego regulaminu.
11. Wykorzystywanie zasobów Serwisu do celów, dla których nie zostały zaprojektowane, celów niezgodnych z prawem lub działanie na szkodę Administratora, Serwisu lub innych Użytkowników jest zabronione. Nie zastosowanie się do tych zasad przez Użytkownika może spowodować, że wszystkie informacje potrzebne do jego zlokalizowania będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
12. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub związaną z nimi utratą danych wprowadzonych do bazy ogłoszeń przez Użytkowników.

V. Serwis ogłoszeniowy POLSKIE STREFY.COM zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania Użytkowników Serwisu.

Miłego użytkowania.
Admin oraz zespół moderatorski.